Advaita Yoga

Advaita Yoga

Wat is Advaita Yoga


Alle wegen leiden naar liefde en tegelijkertijd is er geen pad die naar de liefde leidt, omdat liefde er al is, in alles aanwezig is. De kern is in je Hart zijn. 

Advaita yoga is een vorm van zelfonderzoek dat uit twee onderdelen bestaat: kashmir yoga en Advaita. Advaita (non-dualiteit) is een filosofie afkomstig uit India, die uitgaat van de filosofie dat alles een is. Jij bent niet gescheiden van de ander, de wereld om je heen, je bent zelfs niet afgescheiden van god.

Kashmiryoga is een mix van aandachtmeditatie en energie-yoga. Wat kashmiryoga uniek en diepgaand maakt is dat deze yoga jou in contact brengt met je tastzin. We voeren de asana’s uit met gesloten ogen, met je aandacht naar binnen gericht. Via de asana’s onderzoek je de grenzen van je lichaam. Door een houding te doorgronden, elk onderdeel van de beweging te ervaren, door niets te forceren, kun je een diepe ontspanning ervaren van je denken, je emoties en je lichaam. Hierdoor kom je in een ervaring van ruimte en stilte. Je proeft, ruikt, voelt en hoort alsof het voor het eerst is. Je komt dan in de ervaring van Zijn in het hier-en-nu.

Zelfonderzoek wordt vanuit deze ontspanning iets concreets. Als je denken ontspant, wordt het mogelijk om te beseffen welke gedachten en welke acties (die daaruit voortvloeien) begrenzend werken. Met welke gedachten maak je een ander, de wereld tot vijand? Ervaar je de wereld als iets waar je niet bij hoort? Voel je je afgescheiden? Je kunt dan gaan doorzien op welk moment je hart zich afsluit en hoe je liefde, levenslust, energie en vertrouwen begrenst. Hoe angst, onzekerheid, boosheid en destructief gedrag de ruimte krijgen. Vaak ervaar je of het een of het ander. Dit realiseren is een grote stap naar neutraliteit. Een stap naar de ruimte achter de ruimte. Waarin je kunt zien in welk spel, welk conflict je terechtkomt als je alles vanuit het dualistische oogpunt blijft benaderen. Het ontwaken kan dan beginnen. De relatie die jij met jezelf hebt en met de wereld om je heen, zal dan nooit meer dezelfde zijn.

Mijn opleiding als Advaita Yoga docent volgde ik bij de yogaschool van Marianne van de Wetering. Zij onderwijst een combinatie van Advaita- en Kashmir yoga. Het volgen van deze opleiding heeft in mij een diepgaand transformatieproces op gang gezet. Dit proces, wat je een soort van ontwaken zou kunnen noemen, heeft mij een ervaring van diepe liefde gebracht. Ik heb een oneindige ruimte in mij ontdekt, absolute vrede in mijn hart gevoeld en ik heb vleugels gekregen om mijn vrijheid tegemoet te vliegen. Ik ben Djihi Marianne enorm dankbaar voor dit geschenk en wil dit graag met jou delen.

Lees meer …