Wetenschappelijk onderzoek Cirkel Methode

Wetenschappelijk onderzoek Cirkel Methode

Chabela Maturana nam met een interventie uit de Cirkel Methode deel aan een onderzoek naar het effect van meditatieve interventies in professionele organisaties. Een bijeenkomst, op 4 oktober 2016 in het LEF centrum van Rijkswaterstaat in Utrecht, waaraan meer dan 125 professioneel geïnteresseerden deelnamen, onder observatie van 4 gespecialiseerde wetenschappers.

Leonard de Groot, initiatiefnemer van deze dag, stelde een rapportage samen met de resultaten van deze dag. De interventie ‘Landen in het contact’ door Chabela werd zeer positief beoordeeld door de deelnemers.

Landen in het contact‘ is een interventie uit de door Chabela zelf ontwikkelde faciliteer-methode ‘De Cirkel Methode’. Het is daarbij de bedoeling om bij de start van een bijeenkomst om de beurt aandacht te vragen voor wat er in ieder individu op dat moment speelt. Dit, zodat er beter contact ontstaat met je eigen en andermans gevoelens en dat daarmee de onderlinge veiligheid verhoogt wordt. De methode rust verder sterk op het maken van duidelijke afspraken die de veiligheid bevorderen.

Wetenschappelijke onderbouwing: Hoewel deze interventie niet apart door de wetenschap is onderzocht is het aannemelijk dat door de zelfontsluiting het vertrouwen in elkaar wordt versterkt en daarmee het sympathisch zenuwstelsel wordt onderdruk (de fight-flight response). Dit komt ten goede aan de werking van de executieve functies). Door de interventie wordt je expliciet uitgenodigd je ‘authentieke zelf’ in te brengen en ontstaat er meer verbinding met, en toewijding aan het werk. Dit wordt algemeen erkend als kenmerk van werksituaties waar veel werkplezier bestaat. Empirische studies tonen bovendien aan dat hoe meer werkplezier iemand ervaart, hoe productiever iemand is. Het is aannemelijk dat je door het vooraf inzetten van deze interventie voorkomt dat men tijdens een bijeenkomst vecht om zijn of haar punt te willen maken, en heeft men meer ruimte om mindful te luisteren.

Deelnemers: Chabela gaf zelf aan dat de interventie vooral bruikbaar is in groepen waar niet al te veel spanningen heersen. Ook de deelnemers zagen brede toepasbaarheid, bijvoorbeeld in van nature de meer taakgerichte (Bèta) groepen om het groepsproces voldoende onder de aandacht te brengen. Algemeen werd de interventie in de groep goed ontvangen en bruikbaar geacht.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *