Cirkel methode

Cirkel methode

Innovatie in de interactie

De kern van het nieuwe organiseren ~ The Future Way We Want To Work

Espacio faciliteert de eigen-wijs-heid, authenticiteit en kracht van medewerkers en teams.

Mogelijke toepassingen van de Cirkel Methode 

 1. Sessies aanbieden bij onderdelen van de organisatie om de thema’s voor de innovatie agenda op te halen. De zogenaamde “bottom-up approach”, maar dan met een techniek die openheid en veiligheid waarborgt in de dialogen.
 2. De zogenaamde “Living Lab” aanpak. Een ruimte creëren binnen de organisatie waar start up teams de Cirkel Methode toepassen. Deze nieuwe manier van werken faciliteert een ruimte waarin nieuwe ideeën en initiatieven sneller tot levensvatbare prototypes kunnen leiden.
 3. De “ontluchtingsaanpak”. Organisatie onderdelen die onder druk staan zouden baat kunnen hebben bij de toepassing van de Cirkel Methode om te ontluchten. Het echte gesprek kan de echte problemen boven tafel brengen en het probleemoplossend vermogen van het team vergroten.
 4. The Ripple effect.( Olievlek effect) Introduceren van een nieuwe manier van werken:cultuurveranderingstraject die besmettelijk wordt.

De Cirkel Methode

is een werk-wijze om meer werkplezier, hogere klanttevredenheid en lager verzuim in organisaties te faciliteren. Door betere samenwerking en communicatie krijgen de unieke kwaliteiten van elk individuen en elk team optimaal de ruimte.

De Cirkel Methode - Espacio - Chabela MaturanaDe Cirkel Methode introduceert kleine aanpassingen in de dagelijkse werk-wijze, die eigen worden, een routine worden, en die grote effecten hebben op de werkbeleving, de interactie met elkaar en klanten en zelfs positieve effecten heeft buiten het werk, in het privé leven van de medewerkers.

Bovendien faciliteert deze werk-wijze organisaties om met minder weerstand, uitval en kosten tegemoet te komen aan de altijd aanwezige druk om te veranderen en aan te passen en de steeds nieuwe eisen die het werkveld stelt. Met andere woorden: deze werk-wijze is erop gericht om organisaties, teams en medewerkers te helpen beter om te gaan met de almaar toenemende werkdruk en snelheid van verandering.

De kracht

van de Cirkel Methode is onder meer gebaseerd op de volgende kenmerken:

 • kleine aanpassingen die snel te leren en internaliseren (“incorporeren”) zijn, onder meer door de onmiddellijke ervaring van de effecten – medewerkers willen dit toepassen, het wordt een gewoonte (zowel binnen als buiten hun werk)
 • het team ondersteunt het individu, en daardoor levert het individu een grotere bijdrage aan het team en aan elk lid van het team
 • de wijsheid van het team wordt optimaal benut en draagt bijv . bij aan betere ideeën, besluitvorming en implementatie van vernieuwing
 • verschuiving van de focus: van probleemgericht naar oplossingsgericht
 • ondersteunt de autonomie en bewustwording van de medewerker 

Praktisch

kent de Cirkel Methode enkele kern elementen:

 • creëren van veiligheid, onder meer door maken van afspraken over de samenwerking en communicatie
 • gebaseerd op bovenstaande uitnodigen van echtheid, authenticiteit – creëren van een ruimte om jezelf te zijn en te laten zien
 • een ondersteunende structuur voor overleg, die faciliteert dat deelnemers volledig present / betrokken zijn en een optimale bijdrage aan / inbreng in het overleg kunnen leveren
 • verbindende communicatie: vaardigheden om werkelijk samen te werken, vertrouwen te creëren; onder meer een basis om effectief hulp / steun te kunnen vragen en te geven
 • tools voor professionele zelfsturing en het omgaan met hoge werkdruk en snelle veranderingen om de verantwoordelijkheid voor het eigen welbevinden en functioneren op een gezonde manier te kunnen invullen

 

Onder de “motorkap”

maakt de Cirkel Methode onder meer gebruik van inzichten over de werking van het brein, onze fysiologie (stress/ontspanning) en wetten van team dynamica.

Het theoretisch kader

Eén van de interventies uit de Cirkel Methode werd beoordeeld tijdens een onderzoek naar de resultaten van meditatieve interventies in professionele interventies. De reacties van de deelnemers waren uitermate positief. Voor meer over dit onderzoek en het rapport klik hier (inclusief link naar het volledige rapport (pdf) als download).